Psychologenpraktijk Annet Bos klein en betrokken

Werkwijze

Hoe verloopt de behandeling

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze site, door een email te sturen of door in te spreken op mijn voicemail. Ik probeer binnen een week contact met u op te nemen. Wanneer ik inschat dat u bij mij op de juiste plek bent, nodig ik u uit voor een intakegesprek.

Intake

Tijdens de intake brengen we de problemen in beeld en kijken we naar de oorzaken en de instandhoudende factoren. Hierna bespreken we hoe de behandeling eruit kan gaan zien. Als uitgangspunt bij de behandeling geldt wat u zelf wilt bereiken met de gesprekken. Misschien wilt u anders leren omgaan met bepaalde zaken, meer inzicht krijgen in uw eigen gedrag of een moeilijke gebeurtenis verwerken. In overleg bepalen we hoe we daaraan kunnen werken. Na de intake vraag ik u mogelijk één of meer vragenlijsten in te vullen en soms geef ik al een opdracht mee. Ook stuur ik na de intake, uw huisarts een brief waarin staat dat u bij mij in behandeling bent gekomen. Uiteraard gebeurt dit alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Behandelplan

Na de intake wordt een behandelplan opgesteld waarin kort iets staat over uw klachten, de doelen van de behandeling en het plan van aanpak. Als u hiermee instemt, dienen zowel u als ik dit document te ondertekenen. Dit is verplicht gesteld door de overheid.

Behandelfase

Na instemming met het behandelplan start de behandeling, Vaak wordt begonnen met wekelijkse gesprekken of éénmaal per 14 dagen. Regelmatig geef ik u een huiswerkopdracht mee. Het aantal gesprekken wordt in overleg met u vastgesteld. Het kan zijn dat ik - uiteraard alleen als u daarmee instemt - een naastbetrokkene uitnodig om een gesprek bij te wonen. Na elke sessie vindt er een korte evaluatie plaats ten aanzien van het contact, de onderwerpen die aan de orde zijn geweest, de werkwijze en het geheel van de sessie.

Afsluiten

Wanneer de behandeling goed verloopt, de klachten verminderen en de doelstellingen behaald worden, wordt deze afgebouwd. De frequentie van de sessies neemt af en uiteindelijk wordt de behandeling afgesloten. De huisarts (verwijzer) wordt ook bij afsluiting van de behandeling door middel van een brief op de hoogte gesteld, opnieuw alleen als u daarmee akkoord gaat.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023

Werkwijze

Hoe verloopt de behandeling

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze site, door een email te sturen of door in te spreken op mijn voicemail. Ik probeer binnen een week contact met u op te nemen. Wanneer ik inschat dat u bij mij op de juiste plek bent, nodig ik u uit voor een intakegesprek.

Intake

Tijdens de intake brengen we de problemen in beeld en kijken we naar de oorzaken en de instandhoudende factoren. Hierna bespreken we hoe de behandeling eruit kan gaan zien. Als uitgangspunt bij de behandeling geldt wat u zelf wilt bereiken met de gesprekken. Misschien wilt u anders leren omgaan met bepaalde zaken, meer inzicht krijgen in uw eigen gedrag of een moeilijke gebeurtenis verwerken. In overleg bepalen we hoe we daaraan kunnen werken. Na de intake vraag ik u mogelijk één of meer vragenlijsten in te vullen en soms geef ik al een opdracht mee. Ook stuur ik na de intake, uw huisarts een brief waarin staat dat u bij mij in behandeling bent gekomen. Uiteraard gebeurt dit alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Behandelplan

Na de intake wordt een behandelplan opgesteld waarin kort iets staat over uw klachten, de doelen van de behandeling en het plan van aanpak. Als u hiermee instemt, dienen zowel u als ik dit document te ondertekenen. Dit is verplicht gesteld door de overheid.

Behandelfase

Na instemming met het behandelplan start de behandeling, Vaak wordt begonnen met wekelijkse gesprekken of éénmaal per 14 dagen. Regelmatig geef ik u een huiswerkopdracht mee. Het aantal gesprekken wordt in overleg met u vastgesteld. Het kan zijn dat ik - uiteraard alleen als u daarmee instemt - een naastbetrokkene uitnodig om een gesprek bij te wonen. Na elke sessie vindt er een korte evaluatie plaats ten aanzien van het contact, de onderwerpen die aan de orde zijn geweest, de werkwijze en het geheel van de sessie.

Afsluiten

Wanneer de behandeling goed verloopt, de klachten verminderen en de doelstellingen behaald worden, wordt deze afgebouwd. De frequentie van de sessies neemt af en uiteindelijk wordt de behandeling afgesloten. De huisarts (verwijzer) wordt ook bij afsluiting van de behandeling door middel van een brief op de hoogte gesteld, opnieuw alleen als u daarmee akkoord gaat.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023
Psychologenpraktijk Annet Bos
klein en betrokken