Psychologenpraktijk Annet Bos klein en betrokken
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023

Privacy

Privacy Policy

Met ingang van 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacywetgeving van kracht geworden (wet AVG), waardoor uw gegevens nog beter dan daarvoor worden beschermd. Uiteraard is privacy voor een psychologenpraktijk ook van groot belang en daarom hecht ik dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wat betreft mijn praktijk betekent dit voor u het volgende: Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Als u uw gegevens via het contactformulier achterlaat, ga ik ervanuit dat u akkoord gaat met het gebruiken van uw gegevens (b.v. naam en emailadres). Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Als we samen een behandeltraject aangaan, dan zijn er meer gegevens nodig voor b.v. declaratie of contact met uw huisarts. Als u deze gegevens aan mij doorgeeft, ga ik ervan uit dat u akkoord bent met het gebruiken van die gegevens waarvoor ze voor bedoeld zijn. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Inhoudelijke gespreksgegevens worden nooit aan derden doorgegeven. Uw dossier moet wettelijk 15 jaar worden bewaard. U heeft altijd recht op inzage, correctie, blokkering van verslagen naar derden en vernietiging van het dossier als dit wettelijk is toegestaan. Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Psychologenpraktijk Annet Bos is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, dan kunt u contact met mij opnemen.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023

Privacy

Privacy Policy

Met ingang van 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacywetgeving van kracht geworden (wet AVG), waardoor uw gegevens nog beter dan daarvoor worden beschermd. Uiteraard is privacy voor een psychologenpraktijk ook van groot belang en daarom hecht ik dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wat betreft mijn praktijk betekent dit voor u het volgende: Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Als u uw gegevens via het contactformulier achterlaat, ga ik ervanuit dat u akkoord gaat met het gebruiken van uw gegevens (b.v. naam en emailadres). Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Als we samen een behandeltraject aangaan, dan zijn er meer gegevens nodig voor b.v. declaratie of contact met uw huisarts. Als u deze gegevens aan mij doorgeeft, ga ik ervan uit dat u akkoord bent met het gebruiken van die gegevens waarvoor ze voor bedoeld zijn. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Inhoudelijke gespreksgegevens worden nooit aan derden doorgegeven. Uw dossier moet wettelijk 15 jaar worden bewaard. U heeft altijd recht op inzage, correctie, blokkering van verslagen naar derden en vernietiging van het dossier als dit wettelijk is toegestaan. Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Psychologenpraktijk Annet Bos is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, dan kunt u contact met mij opnemen.
Psychologenpraktijk Annet Bos
klein en betrokken