Psychologenpraktijk Annet Bos klein en betrokken
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023

Overige informatie

Meer informatie die van belang kan zijn

BIG

Mijn BIG registratienummer is 29920191225. Beroepsverenigingen Lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

Privacy

Voor de Privacy Policy klik hier.

Kwaliteitsstatuut

Voor het kwaliteitsstatuut klik hier.

Klacht

Indien u een klacht over mij heeft, dan stel ik het op prijs als u dit eerst met mij bespreekt zodat we kunnen proberen er samen uit te komen. Indien dit niet lukt, dan kunt u een klacht indienen bij Klacht & Company via nip@klachtencompany.nl. De klacht wordt dan in behandeling genomen door een zelfstandige en onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesloten bij Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) en werkzaam bij Klacht&Company. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier. Hebt u het formulier ingevuld dan slaat u het op. Het opgeslagen bestand stuurt u per e-mail of (geprint) per post naar de klachtenfunctionaris (Klacht&Company). De contactgegevens staan op het formulier. Zie verder ook het Klachten- en geschillenregelement NIP.

En verder

Heeft u het even moeilijk, voelt u zich alleen of wilt u uw verhaal kwijt? Soms is het lastig om iemand te vinden in de omgeving die ècht luistert of waarmee u goed kunt praten. Of u zoekt juist naar iemand die u niet persoonlijk kent. Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kunt u dag en nacht terecht voor een goed gesprek. Alle dagen van de week. Het hele jaar door. Bel: 0900-0767 of chat via deluisterlijn.nl Denkt u aan zelfmoord en wilt u daar anoniem over praten, 24 uur per dag? Of heeft u iemand aan zelfdoding verloren en wilt u daar anoniem over praten? Ook een online therapie of een zelfhulpcursus is mogelijk. www.113online.nl 0900-1130113 (crisisnummer) 020-3113888
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023

Overige informatie

Meer informatie die van

belang kan zijn

BIG

Mijn BIG registratienummer is 29920191225. Beroepsverenigingen Lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

Privacy

Voor de Privacy Policy klik hier.

Kwaliteitsstatuut

Voor het kwaliteitsstatuut klik hier.

Klacht

Indien u een klacht over mij heeft, dan stel ik het op prijs als u dit eerst met mij bespreekt zodat we kunnen proberen er samen uit te komen. Indien dit niet lukt, dan kunt u een klacht indienen bij Klacht & Company via nip@klachtencompany.nl. De klacht wordt dan in behandeling genomen door een zelfstandige en onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesloten bij Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) en werkzaam bij Klacht&Company. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier. Hebt u het formulier ingevuld dan slaat u het op. Het opgeslagen bestand stuurt u per e-mail of (geprint) per post naar de klachtenfunctionaris (Klacht&Company). De contactgegevens staan op het formulier. Zie verder ook het Klachten- en geschillenregelement NIP.

En verder

Heeft u het even moeilijk, voelt u zich alleen of wilt u uw verhaal kwijt? Soms is het lastig om iemand te vinden in de omgeving die ècht luistert of waarmee u goed kunt praten. Of u zoekt juist naar iemand die u niet persoonlijk kent. Bij de vrijwilligers van de Luisterlijn kunt u dag en nacht terecht voor een goed gesprek. Alle dagen van de week. Het hele jaar door. Bel: 0900-0767 of chat via deluisterlijn.nl Denkt u aan zelfmoord en wilt u daar anoniem over praten, 24 uur per dag? Of heeft u iemand aan zelfdoding verloren en wilt u daar anoniem over praten? Ook een online therapie of een zelfhulpcursus is mogelijk. www.113online.nl 0900-1130113 (crisisnummer) 020-3113888
Psychologenpraktijk Annet Bos
klein en betrokken