Psychologenpraktijk Annet Bos klein en betrokken

Tarief en vergoedingen 

Wat zijn de kosten en vergoedings-

mogelijkheden

Als het gaat om vergoeding van de kosten zijn er diverse mogelijkheden:

Zorgverzekeraar

Voor de basis geestelijke gezondheidszorg (B-GGZ) wordt de hulp vergoed door de zorgverzekering. Hiervoor is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. De behandeling wordt door uw ziektekostenverzekeraar vergoed onder aftrek van uw eigen risico dat nog niet is ingehouden (in 2024 bedraagt het eigen risico € 385,-). Ik werk ongecontracteerd. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u de zorg tot mogelijk 100% vergoed. Wanneer u een goedkopere naturapolis heeft, krijgt u een deel vergoed en zult u een deel zelf moeten betalen. U kunt daarom overwegen een restitutiepolis af te sluiten wanneer u een nieuw jaar tegemoet gaat en uw polis weer mag wijzigen.

Niet-vergoede zorg

Vergoedingen gelden niet voor (partner)relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen (zoals bijvoorbeeld burnout) en andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes (b.v. identiteitsproblemen of levensfaseproblemen).

Zelf betalen

Wilt u de sessies zelf betalen, dan bedraagt het tarief € 90,- voor een consult van 45 minuten.

Via uw werkgever

Vaak zijn ook werkgevers bereid te betalen voor de begeleiding van hun werknemers. Zeker als het werk een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de klachten staan werkgevers hiervoor open. Maar ook in andere gevallen wil de werkgever vaak betalen. Het is voor uw organisatie immers van groot belang dat u goed kunt functioneren en (indien u uitgevallen bent) snel weer op uw werkplek terug komt. Dat scheelt uw werkgever veel kosten. Het is dan ook altijd raadzaam deze vraag aan uw werkgever voor te leggen. Ik bied speciale programma's voor werknemers waarmee goede resultaten worden behaald. Het voordeel voor u is (afgezien van de kosten), dat er dan vaak meer tijd beschikbaar is voor de begeleiding en dat we niet alleen met u, maar ook met uw leidinggevende en de bedrijfsarts afstemmen over de koers en over datgene wat nodig is om gezond terug te keren op het werk. Overleg met anderen vindt uiteraard alleen plaats na uw schriftelijke toestemming. Als het gaat om terugkeer naar het werk is het van groot belang dat behandeling kort na uitval van de werknemer van start gaat. Wij hebben dan ook geen of een heel korte wachtlijst. Binnen een week na aanmelding wordt de intake afgenomen. De behandeling start in de meeste gevallen de week daarna. U kunt de trajecten vinden via de tab "Voor werkgevers”. Er zijn ook andere programma's (op maat) mogelijk. Uiteraard is uw privacy tijdens de begeleiding gewaarborgd. Slechts datgene waarvoor u nadrukkelijk (schriftelijke) toestemming hebt gegeven, wordt gedeeld met uw werkgever.

Overige mogelijkheden

a. Voor langdurige begeleiding kunt u soms voor vergoeding in aanmerking komen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk op www.ciz.nl. b. Bij een minimum inkomen kunt u bij de sociale dienst een beroep doen op bijzondere bijstand. U dient te motiveren waarom u therapie nodig heeft en waarom u kiest voor deze praktijk. c. Bent u aangesloten bij een kerkelijke gemeente, dan is het vaak mogelijk om financiële hulp te krijgen van de diaconie. d. Als u geen vergoeding krijgt van de therapiekosten, maar wel veel kosten maakt voor uw gezondheid, zijn uw kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Informeer hiervoor bij de belastingdienst naar de drempel voor “bijzondere ziektekosten”. Hiervoor moet u de facturen bewaren. U mag ook uw reis- en parkeerkosten in verband met de therapie aftrekken.

Annulering

Annulering van een gesprek kan tot 24 uur van tevoren. Als dit later plaatsvindt, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet@psychologenpraktijkannetbos.nl Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2024

Tarief en

vergoedingen 

Wat zijn de kosten en

vergoedingsmogelijkheden

Als het gaat om vergoeding van de kosten zijn er diverse mogelijkheden:

Zorgverzekeraar

Voor de basis geestelijke gezondheidszorg (B- GGZ) wordt de hulp vergoed door de zorgverzekering. Hiervoor is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. De behandeling wordt door uw ziektekostenverzekeraar vergoed onder aftrek van uw eigen risico dat nog niet is ingehouden (in 2024 bedraagt het eigen risico € 385,-). Ik werk ongecontracteerd. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u de zorg tot mogelijk 100% vergoed. Wanneer u een goedkopere naturapolis heeft, krijgt u een deel vergoed en zult u een deel zelf moeten betalen. U kunt daarom overwegen een restitutiepolis af te sluiten wanneer u een nieuw jaar tegemoet gaat en uw polis weer mag wijzigen.

Niet-vergoede zorg

Vergoedingen gelden niet voor (partner)relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen (zoals bijvoorbeeld burnout) en andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes (b.v. identiteitsproblemen of levensfaseproblemen).

Zelf betalen

Wilt u de sessies zelf betalen, dan bedraagt het tarief € 90,- voor een consult van 45 minuten.

Via uw werkgever

Vaak zijn ook werkgevers bereid te betalen voor de begeleiding van hun werknemers. Zeker als het werk een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de klachten staan werkgevers hiervoor open. Maar ook in andere gevallen wil de werkgever vaak betalen. Het is voor uw organisatie immers van groot belang dat u goed kunt functioneren en (indien u uitgevallen bent) snel weer op uw werkplek terug komt. Dat scheelt uw werkgever veel kosten. Het is dan ook altijd raadzaam deze vraag aan uw werkgever voor te leggen. Ik bied speciale programma's voor werknemers waarmee goede resultaten worden behaald. Het voordeel voor u is (afgezien van de kosten), dat er dan vaak meer tijd beschikbaar is voor de begeleiding en dat we niet alleen met u, maar ook met uw leidinggevende en de bedrijfsarts afstemmen over de koers en over datgene wat nodig is om gezond terug te keren op het werk. Overleg met anderen vindt uiteraard alleen plaats na uw schriftelijke toestemming. Als het gaat om terugkeer naar het werk is het van groot belang dat behandeling kort na uitval van de werknemer van start gaat. Wij hebben dan ook geen of een heel korte wachtlijst. Binnen een week na aanmelding wordt de intake afgenomen. De behandeling start in de meeste gevallen de week daarna. U kunt de trajecten vinden via de tab "Voor werkgevers”. Er zijn ook andere programma's (op maat) mogelijk. Uiteraard is uw privacy tijdens de begeleiding gewaarborgd. Slechts datgene waarvoor u nadrukkelijk (schriftelijke) toestemming hebt gegeven, wordt gedeeld met uw werkgever.

Overige mogelijkheden

a. Voor langdurige begeleiding kunt u soms voor vergoeding in aanmerking komen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk op www.ciz.nl. b. Bij een minimum inkomen kunt u bij de sociale dienst een beroep doen op bijzondere bijstand. U dient te motiveren waarom u therapie nodig heeft en waarom u kiest voor deze praktijk. c. Bent u aangesloten bij een kerkelijke gemeente, dan is het vaak mogelijk om financiële hulp te krijgen van de diaconie. d. Als u geen vergoeding krijgt van de therapiekosten, maar wel veel kosten maakt voor uw gezondheid, zijn uw kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Informeer hiervoor bij de belastingdienst naar de drempel voor “bijzondere ziektekosten”. Hiervoor moet u de facturen bewaren. U mag ook uw reis- en parkeerkosten in verband met de therapie aftrekken.

Annulering

Annulering van een gesprek kan tot 24 uur van tevoren. Als dit later plaatsvindt, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet@psychologenpraktijkannetbos.nl Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2024
Psychologenpraktijk Annet Bos
klein en betrokken