Psychologenpraktijk Annet Bos klein en betrokken

Vital Mind 

Een programma voor medewerkers die

(gedeeltelijk) zijn uitgevallen met ‘zwaardere’

psychische klachten

Dit programma zit qua intensiteit in tussen de programma's In Balance en On Track. Het Vital Mind-programma bestaat uit zes sessies van 1,5 uur. Na de uitgebreide intake worden verschillende testen afgenomen. Vervolgens wordt er tijdens de sessies door middel van o.a. cognitief- gedragstherapeutische technieken toegewerkt naar nieuwe gedragsstrategieën, omdat het oude gedrag voor de cliënt niet meer voldoet. Afhankelijk van de problematiek kan het programma worden uitgebreid met een driegesprek met de leidinggevende, de cliënt en de consultant. Ook kunnen er vervolgens nog een aantal nazorgsessies plaatsvinden. Ook gedurende dit programma wordt contact onderhouden met de leidinggevende en/of de P&O-manager, zodat er vanuit dezelfde visie en met hetzelfde doel gehandeld wordt naar de cliënt toe. Ook wordt er contact opgenomen met de bedrijfsarts indien deze betrokken is bij het proces. Uiteraard hanteren wij bij Shared Ambition hierbij onze geheimhoudingsplicht, wat betekent dat wij slechts datgene communiceren waarvoor de cliënt zijn toestemming heeft gegeven. Zie voor meer informatie: www.sharedambition.com of download de pdf.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023

Vital Mind 

Een programma voor

medewerkers die (gedeeltelijk)

zijn uitgevallen met

‘zwaardere’ psychische

klachten

Dit programma zit qua intensiteit in tussen de programma's In Balance en On Track. Het Vital Mind-programma bestaat uit zes sessies van 1,5 uur. Na de uitgebreide intake worden verschillende testen afgenomen. Vervolgens wordt er tijdens de sessies door middel van o.a. cognitief-gedragstherapeutische technieken toegewerkt naar nieuwe gedragsstrategieën, omdat het oude gedrag voor de cliënt niet meer voldoet. Afhankelijk van de problematiek kan het programma worden uitgebreid met een driegesprek met de leidinggevende, de cliënt en de consultant. Ook kunnen er vervolgens nog een aantal nazorgsessies plaatsvinden. Ook gedurende dit programma wordt contact onderhouden met de leidinggevende en/of de P&O-manager, zodat er vanuit dezelfde visie en met hetzelfde doel gehandeld wordt naar de cliënt toe. Ook wordt er contact opgenomen met de bedrijfsarts indien deze betrokken is bij het proces. Uiteraard hanteren wij bij Shared Ambition hierbij onze geheimhoudingsplicht, wat betekent dat wij slechts datgene communiceren waarvoor de cliënt zijn toestemming heeft gegeven. Zie voor meer informatie: www.sharedambition.com of download de pdf.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023
Psychologenpraktijk Annet Bos
klein en betrokken