Psychologenpraktijk Annet Bos klein en betrokken

On Track 

Een programma bij (dreigend) complex

verzuim met een ongunstige herstelprognose

Zijn mensen echt uitgevallen en is de verwachting dat ze langer dan 6 weken zullen verzuimen, dan bieden wij een intensieve vorm van begeleiding door middel van ons On Track-traject. Dit programma bestaat uit een uitgebreide intake van zo'n 1,5 - 2 uur, drie keer een dagdeel per week begeleiding in 3-4 opeenvolgende weken en vervolgens een eindgesprek van 1,5 uur met de leidinggevende, (indien gewenst) de P&O-manager, de cliënt en de consultant. Het is een intensief programma waarin de cliënt inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en zijn drijfveren. Vervolgens wordt toegewerkt naar nieuwe, gezondere gedragsstrategieën. We werken doelgericht: aan het einde van het On Track-traject wordt een plan voor re-integratie voorgesteld in het eerdergenoemde eindgesprek. Dit plan is door de cliënt en de consultant samen van te voren opgesteld en in overleg met de bedrijfsarts als het gaat om opbouwuren tijdens de re-integratie. Het plan bevat acties op het gebied van zowel de persoonlijke als de professionele ontwikkeling. Afhankelijk van de problematiek kan dit programma worden uitgebreid met nazorgsessies. Zie voor meer informatie: www.sharedambition.com of download de pdf.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023

On Track 

Een programma bij (dreigend)

complex verzuim met een

ongunstige herstelprognose

Zijn mensen echt uitgevallen en is de verwachting dat ze langer dan 6 weken zullen verzuimen, dan bieden wij een intensieve vorm van begeleiding door middel van ons On Track- traject. Dit programma bestaat uit een uitgebreide intake van zo'n 1,5 - 2 uur, drie keer een dagdeel per week begeleiding in 3-4 opeenvolgende weken en vervolgens een eindgesprek van 1,5 uur met de leidinggevende, (indien gewenst) de P&O-manager, de cliënt en de consultant. Het is een intensief programma waarin de cliënt inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en zijn drijfveren. Vervolgens wordt toegewerkt naar nieuwe, gezondere gedragsstrategieën. We werken doelgericht: aan het einde van het On Track- traject wordt een plan voor re-integratie voorgesteld in het eerdergenoemde eindgesprek. Dit plan is door de cliënt en de consultant samen van te voren opgesteld en in overleg met de bedrijfsarts als het gaat om opbouwuren tijdens de re-integratie. Het plan bevat acties op het gebied van zowel de persoonlijke als de professionele ontwikkeling. Afhankelijk van de problematiek kan dit programma worden uitgebreid met nazorgsessies. Zie voor meer informatie: www.sharedambition.com of download de pdf.
Telefoon: 06 44 900 927 E-mail: annet.bos@sharedambition.com Adres: Paalbergweg 10b, 7351 AG Hoenderloo © 2023
Psychologenpraktijk Annet Bos
klein en betrokken